Aktuality
Dosáhli jsme 8000 přístupů

Přátele, dnešního dne jsme společně dosáhli čísla 8000 na počítadle přístupů k našim stránkám. Byl jsem vyzván předsedou našeho oddílu, abych se při této příležitosti zamyslel, tak tak činím.

Nejprve bych rád zopakoval, jak jsou přístupy počítány. Započítán je přístup na hlavní stránku, ale jen jednou za den z konkrétního počítače. Řekl bych, že tento model dobře vypovídá o faktickém zájmu o naše stránky. Mohli bychom samozřejmě dosáhnout i mnohem vyššího čísla, kdybychom například započítali každý jednotlivý přístup i z jednoho počítače vícekrát denně, ale to není naším cílem. Více se o používaném počítadle můžete dozvědět po kliknutí na počítadlo vlevo pod navigačním panelem.

Zmíněných 8000 přístupů jsme dosáhli za přibližně 500 dní, to znamená cca 16 přístupů denně. Je to málo nebo moc? Z mého pohledu tak akorát. Webové stránky slouží na klubové úrovni, nikdy jsme neměli ambice poskytovat obecnější informace pro širší veřejnost. Máme-li aktuálně podle svazové databáze 44 aktivních členů klubu a řekněme že 3/4 mají počítač s přístupem na internet, tak to znamená kliknutí na naše stránky každý druhý den.

Při správě našich stránek jsem se poučil o jedné věci, a to jak veřejné je internet medium resp. jeho vnímání. I když pracuji s počítačovými technologiemi již řadu let, bylo to pro mě překvapení. Když jsem správu stránek přebíral, měl jsem představu čistě klubové komunikace. Ohlasy členů klubu na některé uveřejněné komentáře však ukázaly, že je velmi citlivě vnímán rozdíl mezi špičkováním při pravidelném jour-fixu a uveřejněním takového šťouchance na našich stránkách, byť zamýšlených pouze pro potřeby klubu. Rovněž jsem překvapivě zjistil, že na stránky občas zabloudí i členové jiných oddílů, kteří například nebyli spokojeni s naším popisem zápasů a prostředí kluboven nebo používali naše stránky na podporu svých spekulací. Dlužno podotknout, že toto se týkalo především sezóny 2007/8. V právě uplynulé sezóně se nic takového již nepřihodilo. Dostali jsme se dokonce do hodnocení klubových webů v rámci akce vyhlášené redakcí pořadu V ŠACHU (ještě ve staré podobě, doufám, že dnes bychom se umístili lépe).

Prostě je třeba počítat s tím, že na internetu nejsme sami a jsme bedlivě sledováni.

Na závěr uvádím graf dokumentující, jak počet přístupů narůstal. V grafu jsou jasně vidět 3 oblasti. Období největší aktivity leden-duben v době probíhajících soutěží družstev, menší aktivita v období září-prosinec, kdy se rozbíhá šachový život po prázdninách a začínají ligy a "okurková sezóna" květen-srpen.

Jarda Straka, 18.06.2009